Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).Adresát (prodávající):

Internetový obchod:      www.cestinadoaut.cz

Společnost:                    RACHOT Auto s.r.o.

Se sídlem:                     Hadovitá 962/10, 141 00 Praha 4

IČ/DIČ:                          IČO: 25950681 / DIČ CZ25950681

E-mailová adrese          info@cestinadoaut.cz

Telefonní číslo:             +420 734 202 020

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží …………………………………………….o poskytnutí těchto služeb …………………………………………………………:

  • Datum objednání ………………………………………………….………………………………………………….. /datum obdržení…………………………………………
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem …………………………………………………………………………………
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)……………………………………………………………………………
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                                (podpis)

______________________________________

           Jméno a příjmení spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.